Kategorier
Bygg

Dränering för att hålla huset torrt

Fukt i källaren kan leda till många problem med huset, bland annat mögel. Se till att en ny dränering är gjord för att huset ska må bra i många år framöver.

Ibland märker man det inte med en gång, andra gånger noterar man det ganska så omgående. Den unkna lukten av en fuktig källare. Att det blir fukt i en källare när man har just en nedgrävd källare är inte så konstigt. När man har en källare så behöver ju fortfarande jordens fuktighet ta vägen någonstans. Den försvinner ju inte bara i tomma intet.

Därför behöver man också se till att dränera ordentligt för att fukten ska cirkulera på rätt sätt utan att påverka huset. En dränering som är välgjord beräknas hålla i ungefär 25 år. Som husägare kan man tänka att det är lätt gjort och något man kan göra själv. Dock är det sällan så enkelt som man tror att fixa sin dränering på egen hand.

Dränering för att slippa källarfukt

Att bara gräva ur grunden brukar kräva en mindre grävmaskin. Innan dess kanske man behöver ta bort diverse växtlighet som planterades en gång i tiden. Vissa blommor går att flytta men buskar och träd kanske inte överlever en flytt. Därefter behöver man bland annat ha en geotexduk att grunda med. Har man tur räcker det och dräneringen blir perfekt.

Dock händer det ibland att man i samband med dräneringen upptäcker att huset är felkonstruerat. Det kan påverka dräneringen så att det inte blir tätt och fukten ändå tränger igenom väggarna. Nu är det ett undantag och de flesta dräneringar blir korrekt gjorda på första försöket. En väl utförd dränering kommer att göra att huset mår bra i många år framöver. Detta genom att förhindra fukt- och mögelskador och istället ge en bra inomhusmiljö. 

Mer information och tips om dränering kan du hitta på denna hemsida vastbygganlaggning.se

Kategorier
Bygg

Är det miljövänligt att anlita en takläggare i Stockholm?

Takläggare i Stockholm jobbar generellt med stor medvetenhet om miljöpåverkan. Det finns många miljövänliga alternativ när det kommer till takläggning.

Takläggning med traditionella material kan ha negativ påverkan på miljön. Det som menas med traditionella material inom takläggning är till exempel asfalt, betong och tegel. Den negativa miljöpåverkan kommer från utsläpp av växthusgaser och deponi av giftiga avfallsmaterial.

Väljer man istället att arbeta med miljövänliga material kan man minska eller helt eliminera påverkan på miljön när man lägger om eller renoverar taket. Det finns en hel del lösningar på marknaden som är kopplade till växtriket, som är mycket spännande. Idag är det ovanligt med helt växtbaserade tak, men sannolikt är detta en metod som har framtiden för sig.

Takläggare med miljöcertifiering i Stockholm

Ett annat sätt att lägga om taket på ett så miljövänligt sätt som möjligt är att anlita en takläggare som specialiserat sig på just miljö och ekologi. Miljöcertifieringar är ett sätt att få veta hur omfattande miljöarbete som sker på en takläggarfirma. Det kan också finnas informationstexter på takläggarens webbplats. Takläggare i Stockholm arbetar generellt med stor miljömedvetenhet.

En seriös takläggare tar ansvar för de miljömässiga aspekterna med verksamheten, och tar självklart hand om eventuella avfallsprodukter som uppkommer under arbetet på rätt sätt. Det är också viktigt att påminna om att även takägaren kan hantera sitt tak mer eller mindre miljövänligt. Genom att låta utföra erforderliga takreparationer kan man minska risken att behöva byta ut hela taket. Detta sparar på jordens resurser och minskar mängden avfall som produceras.

Se mer hur en takläggare jobbar här: stockholmtakläggare.se

Kategorier
Bygg

Marksanering och hur det påverkas oss och vår natur

Många industriverksamheter med mera lämnar efter sig föroreningar som kan vara skadliga för människor, djur och natur och skapar ett behov av marksanering.

Vår tekniska utveckling har fört med sig många bra saker. Många av oss lever i dag både längre och bekvämare liv än våra förfäder gjorde förr i tiden. Men utvecklingen har även sina nackdelar. Mycket av vår moderna industri och annan verksamhet kan påverka både oss och naturen negativt.

Medan vi blivit mycket mer uppmärksamma på hur vi påverkar vår miljö nu för tiden fanns detta miljötänk många gånger inte alls förr. Detta har resulterat i att stora områden av mark har blivit förorenad och behöver behandlas för att vara säker för människor, djur och natur. Det är här som marksanering kommer in i bilden.

Vad är marksanering?

Precis som begreppet antyder handlar det om att rena förorenad mark. Detta kan göras på flertalet olika sätt beroende på vilken typ av föroreningar det handlar om. Dels kan biologiska metoder användas, där bakterier och svamp kan bryta ner föroreningar. Andra metoder är att tvätta jorden, eller att använda sig av kemi.

De olika metoderna tar olika lång tid, men resultatet av en ordentligt utförd och certifierad marksanering är att den tidigare förorenade marken till slut blir säker igen. Detta bidrar till en bättre folkhälsa och även en mer välmående natur. Det hela är dock en ganska komplicerad process som kräver rätt expertis för att kunna utföras på ett säkert och professionellt sätt med lyckat resultat.

Kategorier
Bygg

Bygga nytt hus i Stockholm

Idag är det många som satsar på att bygga sig ett nytt hus i Stockholm. Och i många fall kan det vara billigare och klokare än att renovera sitt äldre hus.

När man väljer att bygga ett nytt hus så innebär det en mängd beslut och kan verka väldigt svårt och tidskrävande. För ifall man istället köper ett befintligt hus så kan man direkt se vad man får och hur man tycker om exempelvis materialval och planlösning.

Men i Stockholm av idag är det ändå många som föredrar att satsa på att bygga ett nytt hus, istället för att välja ett befintligt hus. Och det är till och med vanligt att man kan köpa ett äldre hus och riva det, för att istället sätta ett nytt hus på platsen. Men varför är det så?

Valet att bygga hus i Stockholm

Om man sätter ägande av ett äldre hus emot att bygga hus så finns det fördelar och nackdelar. Fördelarna med ett nytt hus är att man får det precis som man vill. Och det gäller allt från storlek, planlösning, hustyp och materialval. Nackdelen kan vara att det tar mycket energi och att det oftast tillkommer mer arbete och kostnader än vad man räknat med.

Varför väljer man ändå att bygga ett nytt hus i Stockholm? Förutom att man får välja allt med huset, och i huset, så är det också ett sätt att få ett helt nytt hus där man inte kommer att behöva göra några renoveringar på många år framöver.

Läs mer om att bygga hus på denna sida: https://www.byggahusstockholm.org/

Kategorier
Bygg

Varför geoteknisk undersökning?

Vad är en geoteknisk undersökning och när kan man behöva utföra en sådan? Det är inte så avancerat som det låter, men det behövs experter för utförandet.

För en del låter det nog ganska avancerat, det här med geoteknisk undersökning. Kanske får man till och med associationer till katastroffilmer där jordbävningar hotar att ödelägga hela storstäder. Hoppet står till de forskare som genomför geotekniska undersökningar av kontinentalplattor och sprickor. Det är endast de som kan rädda liv genom att förutsäga förloppet.

Jo, visst skulle det kunna ligga åtminstone lite sanning i ett sådant scenario. Men den vanligaste anledningen till att utföra en geoteknisk undersökning är att man vill säkerställa markens beskaffenhet innan man ska uppföra en byggnad eller anlägga en ny väg. Inte fullt lika spektakulärt men minst lika viktigt.

En geoteknisk undersökning ger svar

Genom en geoteknisk undersökning kommer man fram till ifall marken behöver förstärkas, så att man inte riskerar ett ras. Det behöver inte alls vara något så dramatiskt som en jordbävning som ligger bakom en möjlig rasrisk. Det kan räcka med gradvis sättningar i marken, som till slut leder till att katastrofen är ett faktum.

Vad gör man vid en geoteknisk undersökning då? Det kan vara många saker. Allt från att undersöka jorddjup och jordlagerföljd till att bestämma bärigheten i berg eller jord. De som är experter vet precis vad som behöver undersökas för att man ska kunna bygga på marken och vara trygg med att det kommer att hålla i årtionden framöver.

Kategorier
Bygg

Fasadrenovering i Östergötland för bättre hållbarhet

Fasadrenovering är otroligt viktigt. Många glömmer bort att det är fasaden som håller hela din byggnad intakt. Anlita proffsen i Östergötland som fixar fasaden.

Visste du att fasaden skyddar hela din byggnad mot fuktskador, isolerar och ger i en del fall bra brandskydd? Din byggnad i sin tur, när den är hel och fräsch, skyddar dig mot väder och vind, och hjälper dig att spara pengar. Det är viktigt att du tar hand om din fasad. Det kan vara svårt att göra själv.

Hur gör man för att laga fasaden utan att skapa fler problem? Hur länge kan man vänta innan man renoverar fasaden? Det är lätt att göra misstag, därför är det bäst att du anlitar någon som har störst koll på fasadrenovering i Linköping. Där får du expertrådgivning, samt hjälp med själva arbetet.

Vänta inte med din fasadrenovering

Många tror att det inte är så viktigt med fasaden. Den verkar ju hålla. Men tänk vad jobbigt om fasaden går sönder, och sedan kryper fukten in genom väggarna. Eller så är plötsligt vattenledningarna inte så bra isolerade längre, och fryser och spricker när det blir för kallt.

Din byggnad i Östergötland förtjänar all kärlek den kan få, eftersom den skyddar dig året runt. Den ser till att du inte fryser under vintern, och att du inte behöver sova ute i regnet på sommaren. Det är en självklarhet att den, med åren, har tagit mycket stryk, och därför behöver dig för att ta sig upp på fötter igen.

Kategorier
Bygg

Skorstensrenovering i Stockholm är enkelt och går fort

Skorstenar är bedrägliga för de kan ha skador som gör att de inte går att använda. I äldre hus i Stockholm är det därför bra att göra en skorstensrenovering.

Många äldre hus har kakelugn eller öppen spis eftersom de användes för att värma upp bostäder. När oljepannorna kom och centralvärmen installerades behövdes de inte längre. Många vill ändå ha tillgång till en eldstad. En gammal skorsten måste renoveras innan den går att använda.

Har man tur när man börjar elda i en gammal, skadad skorsten och rökgång så ryker det bara in och det blir inget drag. Har man otur finns där läckor i pipan och elden sprider sig i huset. Räddningstjänst eller sotare behöver därför inspektera och godkänna skorstenen innan du börjar använda den.

En skorstensrenovering gör att du kan börja elda säkert igen

Har du fått underkänt på din skorsten finns det ändå hopp. Företag som arbetar med att renovera skorsten i Stockholm använder sig av moderna metoder som på ett enkelt sätt tätar utan håltagning. Metoden kallas SafeSeal och kan utföras utan att skada eller smutsa ner i bostaden. Kakelugnar behöver inte monteras ner.

När du kontaktar ett seriöst och erfaret företag som utför skorstensrenovering kommer de och tittar på skorstenen för att bedöma vad som behöver göras. Därefter får du en kostnadsfri offert. Arbetet går snabbt och smidigt. Man lodar helt enkelt ner en glidform som tätar och gör skorstenen användbar igen. Skorstenen blir som ny och du kan elda säkert.

Kategorier
Bygg

Viktigt att veta när du väljer solcellsleverantör

Att välja solcellsleverantör är inte helt lätt. Det finns många aktörer på marknaden. Självklart bör du jämföra olika leverantörer och även begära offert.

För många känns det som ett självklart val att installera solceller på sitt tak eller i sin trädgård. Marknaden för solceller har verkligen expanderat på senare tid, och det finns ett flertal större aktörer i Sverige som erbjuder solceller för privat bruk. Men hur ska man veta vilken solcellsleverantör man ska välja?

Oavsett vilken typ av produkt eller tjänst du har tänkt beställa, är det lämpligt att noga jämföra olika leverantörer innan du bestämmer dig. Du bör också hålla utkik efter specialerbjudanden. Vissa leverantörer av solceller kan erbjuda bra priser på solceller som till exempel är på väg ut ur sortimentet. Det kan också finnas säsongskopplade rabatter.

Solcellsleverantör eller DIY solceller?

Solarwork är ett av de företag som levererar så kallade nyckelfärdiga solcellsanläggningar. Det innebär att du som kund inte behöver tänka på så mycket mer än att lägga in en beställning. Leverantören tar hand om allt annat, som logistik och installation.

Däremot finns det även utrymme för dig som vill plocka ihop ett system av solceller på egen hand. Kanske kan du hitta lite äldre utrustning till ett extremt bra pris? Då kan du eventuellt tjäna en slant på att tänka lite utanför boxen. Å andra sidan bör du självklart räkna in din egen arbetstid i slutkostnaden. Ta in offerter från en solcellsleverantör eller två, så du har något att jämföra med.

Kategorier
Bygg

Brandskydd – förebygger svåra brandskador

När elden är lös sprids den snabbt på enbart ett par minuter. Ett brandskydd kan dock bidra till att stoppa den snabba spridningen och minska skadorna.

Vad är det viktigaste du ska göra när det börjar brinna? Utrymma lokalen naturligtvis. Rädda dig själv och andra människor. Notera, människor. Inte saker. Det finns inte tid för att samla ihop viktiga papper eller fotografier när elden är lös. Det handlar bara om att ta sig ut från huset och undkomma flammorna och den giftiga röken.

När det gäller de materiella grejerna som du vill rädda måste du arbeta förebyggande. Till exempel genom brandskydd. Väggar är generellt tyvärr av olika konstruktion, och det är långt ifrån alla som är brandsäkra. Ett brandskydd hjälper dock till att hindra elden från att spridas.

Brandskydd – eftersom du inte är en pyroman

Det finns inga vettiga argument till varför man inte skulle använda sig av brandskydd. Det finns ingen som kan tycka att det är kul att se en lokal brinna ned till grunden – tillsammans med viktiga dokument och minnen som du trodde att du kunde bevara för livet. Enbart en pyroman skulle kunna känna någonting annat.

Men du är sannolikt ingen pyroman. Du är en vanlig människa som inte vill att dina mest värdefulla ting ska brinna upp. Och du är säkert väldigt försiktig och blåser ut dina levande ljus när du går och lägger dig – men man kan aldrig vara nog försiktig. Just därför är brandskydd en väldigt klok idé i alla byggnader.

Kategorier
Bygg

Ett smart drag att köpa pool eller spabad i Skåne

Solen skiner ofta i Skåne men trots detta är det sällan man kan bada längst de skånska kusterna. Att köpa pool, eller skaffa spabad, i Skåne kan vara klokt.

Sommaren är en härlig tid i Skåne. Rapsfälten lyser gula, de flacka vidderna breder ut sig och de långa kustremsorna lockar inbjudande. Trots detta är det sällan vattnet kring Skåne når några högre temperaturer.

I väst, mot Danmark, kan havet bjuda på lite värme men i öst är det sällan badvattnet lockar. Många skåningar väljer därför att köpa pool eller spabad för att på så vis kunna njuta av sköna bad på nära håll.

Viktigt att fundera på när man ska köpa pool eller spabad

För att veta vad man söker när man bestämt sig för att köpa spabad i Skåne kan det vara klokt att göra lite efterforskningar. Det första man ska bestämma sig för är hur många som ska rymmas i spabadet. Lever man i ett mindre hushåll finns det spabad som är så små att de enbart är tänkta för två personer. För den större familjen är det klokt att införskaffa ett större spabad där alla får plats.

Den som letar spabad måste även se över hur stor plats man kan avsätta åt spabadet på tomten. Spabad är inte speciellt platskrävande utan ryms ofta till och med på en radhustomt. Vill man att tomten ska ge ett sobert intryck kan det vara klokt att bygga in sitt spabad och på så vis kamouflera det lite.