Kategorier
Bygg

Marksanering och hur det påverkas oss och vår natur

Många industriverksamheter med mera lämnar efter sig föroreningar som kan vara skadliga för människor, djur och natur och skapar ett behov av marksanering.

Vår tekniska utveckling har fört med sig många bra saker. Många av oss lever i dag både längre och bekvämare liv än våra förfäder gjorde förr i tiden. Men utvecklingen har även sina nackdelar. Mycket av vår moderna industri och annan verksamhet kan påverka både oss och naturen negativt.

Medan vi blivit mycket mer uppmärksamma på hur vi påverkar vår miljö nu för tiden fanns detta miljötänk många gånger inte alls förr. Detta har resulterat i att stora områden av mark har blivit förorenad och behöver behandlas för att vara säker för människor, djur och natur. Det är här som marksanering kommer in i bilden.

Vad är marksanering?

Precis som begreppet antyder handlar det om att rena förorenad mark. Detta kan göras på flertalet olika sätt beroende på vilken typ av föroreningar det handlar om. Dels kan biologiska metoder användas, där bakterier och svamp kan bryta ner föroreningar. Andra metoder är att tvätta jorden, eller att använda sig av kemi.

De olika metoderna tar olika lång tid, men resultatet av en ordentligt utförd och certifierad marksanering är att den tidigare förorenade marken till slut blir säker igen. Detta bidrar till en bättre folkhälsa och även en mer välmående natur. Det hela är dock en ganska komplicerad process som kräver rätt expertis för att kunna utföras på ett säkert och professionellt sätt med lyckat resultat.