Kategorier
Bergsprängning

Bergsprängning i Stockholm – säkert och korrekt

Det kan låta mycket dramatiskt att prata om bergsprängning. Men det är ett mycket vanligt uppdrag som utförs på ett säkert sätt i Stockholm med omnejd.

Berg är något som finns både synligt och osynligt över hela världen. På vissa ställen i Stockholm går det att lätt se hur berget sticker upp ur havet eller i en glänta i skogen. För att inte tala om hur synligt berget är på skärgårdens alla öar och kobbar. Det är en del av marken och naturen som fyller en stor och viktig funktion. Men som ändå då och då behöver tas bort.

När en bergsprängning utförs så kan det ha olika orsaker. Ibland behövs en bergsprängning för att något ska byggas. Det kan vara ett hus, en bro eller en väg som ska få en mer jämn yta. Eller så kan det vara för att det är ett berg som riskerar att falla isär av sig själv. Det är något som kan orsaka stor skada på människor och egendom om det sker helt utan kontroll.

Rutiner vid en bergsprängning i Stockholm

Den som har sett hur sprängning av berg går till på film skulle knappt känna igen sig. För idag är det en hel mängd olika rutiner och åtgärder som ska till för att utföra en bergsprängning. Det är även en hel del olika yrken som samarbetar för att skapa de rätta förutsättningarna och dessutom ett så pass säkert utförande att inget ska kunna gå fel.

Företag som arbetar med bergsprängning Stockholm beskriver gärna på sina hemsidor hur det går till mer i detalj. För det handlar om att först och främst göra en geologisk undersökning och att därefter börja planeringen för ett säkert utförande. Det är något som görs med minimal dos sprängmedel samt rejäla sprängmattor, så att varken sten eller damm sprider sig.