Kategorier
Bygg

Anlita en noggrann rivningsfirma i Stockholm

Det finns många alternativ att välja bland när man ska anlita en rivningsfirma i Stockholm. Därför är det viktigt att begära en utförligt specificerad offert.

Det behövs visserligen stora maskiner för att riva, och lastbilar för att frakta bort rivningsmassor, men det är inte den delen av arbetet som är mest krävande. För det otränade ögat är det bara själva rivningen av en fastighet som räknas, men den som arbetar på en rivningsfirma vet att detta är en liten del av arbetet. Det krävs mycket både förberedelse och efterarbete för att en rivning ska räknas som lyckad.

Det första man måste tänka på innan man sätter igång med själva rivningsarbetet är att tömma byggnaden på metaller, kablar, rör och annan inredning som inte ska följa med rivningsmassorna. I äldre hus finns dessutom ofta miljöfarligt material som måste hanteras separat. Asbest i rörfogar, på fasader och i tak måste monteras bort av personal med behörighet att arbeta med materialet och området måste skyddas.

En seriös rivningsfirma kan redogöra för vart materialet transporteras

Bland de förberedelser som måste göras är att definiera vad som går att återvinna och vad som ska gå till deponi. Under rivningsprocessen sorteras materialet och transporteras bort. Men rivningsprocessen handlar inte bara om att sortera material. Det är också viktigt att skapa en bra miljö både för dem som arbetar med rivningen och för omgivningen. När man arbetar i stadsmiljö blir en dammfri rivning extra värdefull.

När själva rivningsarbetet är klart och materialet transporterats bort återstår en mycket viktig del – att städa upp efter arbetet. För den som står i begrepp att anlita en rivningsfirma i Stockholm är det viktigt att alla dessa delar av rivningen finns med i offerten. Att slarva med städning eller återvinning kan pressa ner priset för uppdraget men är förkastligt ur ett större perspektiv.

Ta reda på mer genom att besöka: rivningsfirmastockholm.se