Kategorier
Stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner – för mer hållbara byggen

Moderna stålkonstruktioner är en innovativ byggnadsmetod som erbjuder möjligheter att uppföra starka och stabila byggnader som samtidigt kan ha en unik design.

Inom byggsektorn letar man hela tiden efter nya och bättre sätt att effektivisera byggprocessen. En metod som visat sig vara oerhört bra när det kommer till att skapa flexibla och samtidigt hållbara byggnader, är att använda sig av stålkonstruktioner. Med hjälp av dessa ofta enkla men i samma stund väldigt robusta stommar, kan man designa sitt bygge helt enligt kundens önskemål.

Har man ett stundande byggprojekt som har en ganska tight deadline, vill man kunna effektivisera arbetet så gott det bara går. Har man dessutom en ganska snäv budget men ändå vill hålla hög klass på konstruktionen, ska man kika närmare på detta koncept.

Stålkonstruktioner i smarta byggnader

Det har blivit allt vanligare med så kallade smarta byggnader – vad det innebär kan man läsa mer om i en dedikerad artikel. Poängen är att stålkonstruktioner är mycket väl lämpade för dessa typer av byggnader. Idag kan man exempelvis med hjälp av 3D-utskrifter av ståldelar, snabbt och enkelt skapa unika byggen samt variera utseende och planlösning.

Allt fler letar efter metoder att använda sig av ett hållbart företagande, både när det gäller resurser och miljö. Möjligheten med stabila stålkonstruktioner erbjuder båda delarna. Stål är en produkt som är relativt enkel att tillverka samtidigt som den både håller länge och har en låg klimatpåverkan.

Vanligare med stålkonstruktioner i moderna byggnader

Som exempel på så kallade smarta byggnader där man använt sig av stålkonstruktioner är det värt att nämna Emporia i Malmö, en byggnad som är känd för de allra flesta. Stockholm Waterfront Congress Centre är ett annat exempel där man också tillämpat denna metod. Börjar man leta lite på hemmaplan kommer man upptäcka att flera av de mer moderna byggnader som finns på orten också har uppförts med hjälp av stålkonstruktioner.

Är man som företagare nyfiken på hur man kommer i kontakt med en seriös leverantör av stålkonstruktioner, bör man lägga lite tid på att undersöka vilka aktörer som finns tillgängliga lokalt. Det är även värt att kolla upp med kollegor i branschen vilken leverantör de rekommenderar. Har man ett flertal företag att välja mellan är det lättare att ta in offerter och jämföra priser och produkter.

Läs mer om stålkonstruktioner här: stålkonstruktioner.nu

Kategorier
Bygg

Är det miljövänligt att anlita en takläggare i Stockholm?

Takläggare i Stockholm jobbar generellt med stor medvetenhet om miljöpåverkan. Det finns många miljövänliga alternativ när det kommer till takläggning.

Takläggning med traditionella material kan ha negativ påverkan på miljön. Det som menas med traditionella material inom takläggning är till exempel asfalt, betong och tegel. Den negativa miljöpåverkan kommer från utsläpp av växthusgaser och deponi av giftiga avfallsmaterial.

Väljer man istället att arbeta med miljövänliga material kan man minska eller helt eliminera påverkan på miljön när man lägger om eller renoverar taket. Det finns en hel del lösningar på marknaden som är kopplade till växtriket, som är mycket spännande. Idag är det ovanligt med helt växtbaserade tak, men sannolikt är detta en metod som har framtiden för sig.

Takläggare med miljöcertifiering i Stockholm

Ett annat sätt att lägga om taket på ett så miljövänligt sätt som möjligt är att anlita en takläggare som specialiserat sig på just miljö och ekologi. Miljöcertifieringar är ett sätt att få veta hur omfattande miljöarbete som sker på en takläggarfirma. Det kan också finnas informationstexter på takläggarens webbplats. Takläggare i Stockholm arbetar generellt med stor miljömedvetenhet.

En seriös takläggare tar ansvar för de miljömässiga aspekterna med verksamheten, och tar självklart hand om eventuella avfallsprodukter som uppkommer under arbetet på rätt sätt. Det är också viktigt att påminna om att även takägaren kan hantera sitt tak mer eller mindre miljövänligt. Genom att låta utföra erforderliga takreparationer kan man minska risken att behöva byta ut hela taket. Detta sparar på jordens resurser och minskar mängden avfall som produceras.

Se mer hur en takläggare jobbar här: stockholmtakläggare.se