Kategorier
Bygg

Bygglovsritningar – vad krävs för ett bygglov?

När det är dags att söka bygglov för en nybyggnation eller tillbyggnad så krävs det en hel del olika typer av dokumentation. Bland annat bygglovsritningar.

Det hade kanske varit lätt att bygga hus om du bara hade kunnat säga till kommunen att du vill bygga ett vitt hus på ett plan. Ett hus i en lagom storlek. För idag kan det kännas mycket besvärligt och omständligt att kunna bygga ett hus. Det ska fram en mängd olika underlag som dessutom ska godkännas, vilket kan ta evinnerligt lång tid. 

Men bygglov är något som idag krävs av två orsaker: kommunen vill veta att huset som byggs följer dagens byggnormer och att huset som byggs passar in i det område där det ska placeras. Och om du vet vad som ska tas fram för att ansöka om ett bygglov, som exempelvis rätt bygglovsritningar, så kan det gå ganska snabbt att få ett positivt besked. 

Vikten av bra bygglovsritningar

Många som ska bygga huset själva väljer att försöka ta fram egna bygglovsritningar för att slippa ta den extra kostnaden. Men det kan vara ett stort misstag. Bygglovsritningar krävs för att kommunen ska veta att du följer byggnormer och för att kunna se hur huset kommer se ut. Därför kan fel eller undermåliga ritningar ge dig ett nej på bygglovsansökan. 

Bygglovsritningar som inte är tydliga och korrekta kan även innebära att du, eller den du tar hjälp av under byggnationen, bygger ett hus som inte är detsamma som det som kommunen gett godkännande till. Vilket i sin tur kan innebära dyra böter eller att du får riva huset och göra om det igen.

Bygglovsritningar med det lilla extra

Ju bättre bygglovsritningar du har, desto lättare kommer det vara att få ett hus som är byggt på rätt sätt. Och att skapa en så pass god förståelse hos kommunen att de vet vad de ger godkännande till. Allt för att inget ska fördröjas eller gå snett under eller efter byggnationen. 

Med hjälp av bygglovsritningar i 3D går det att visa upp en bild som är så nära ett riktigt hus som möjligt. Det innebär också att du själv som byggherre får en bild av hur ditt hus kommer att se ut när det är klart och att du därmed även kan göra korrigeringar innan byggandet drar igång.